Dobândirea cărții de identitate

CARTEA DE IDENTITATE

DOBÂNDIRE/REDOBÂNDIRE CETĂŢENIE ROMÂNĂ

 

Cine poate solicita un act de identitate la S.P.C.L.E.P. Oradea   

Locuitorii municipiului Oradea, precum şi cei ai celor 14 comune arondate, respectiv:

Biharia, Cetariu, Copăcel, Girişu de Criş, Hidişelu de Sus, Ineu, Lăzăreni, Nojorid,  Oşorhei, Paleu, Săcădat, Sântandrei, Tămăşeu, Toboliu.

 

Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru        

Cererea şi actele necesare se depun, personal, la Biroul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Oradea.

Adresa şi date de contact

mun. Oradea, str. Republicii nr. 24, jud. Bihor;

telefon – 0259/ 432.823, 0259/ 432.824.

 

Program de lucru cu publicul

LUNI                – 8,00 – 18,00

MARŢI             – 8,00 – 18,00

MIERCURI       – 8,00 – 18.00

JOI                  – 8,00 – 18,00

VINERI            – 8,00 – 16,00

 

Acte necesare 

Pentru obţinerea unui act de identitate pe motiv de dobândire/redobândire cetăţenie română ai nevoie de:

 • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei
 • certificatul de naştere (original şi fotocopie)

DUPĂ CAZ, în funcţie de situaţia în care te afli

 • certificat de căsătorie (original şi fotocopie)
 • sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ certificat de divorţ - inclusiv Conventia intre soti cu privire la minori (original şi fotocopie)
 • certificat de deces al soţului/soţiei, (original şi fotocopie)
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (original şi fotocopie)

      Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoresti privind statutul civil al titularului, pronunţate in străinătate si investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

      Solicitantii a căror naştere sau căsătorie nu a fost inregistrată in registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

 • actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşti (vezi care sunt acestea)(copie si original).
 • dacă domiciliul este al unei alte persoane (prin luare în spatiu), va trebui să fii însoţit de proprietarul domiciliului.
 • există şi posibilitatea ca proprietarul domiciliului să nu fie prezent şi să fie suficientă o declaraţie a acestuia de luare în spaţiu plus actul de proprietate, care poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie.

Chitanţa reprezentând contravaloarea:

 • cărţii de identitate (7 lei);
 • cărţii de identitate provizorii (1 leu) ;

 

Important de ştiut         

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

Cererea se obţine de la lucrătorul competent să soluţioneze cererea de dobândire/redobândire a cetăţeniei române de la sediul Biroului de Evidenţă a Persoanelor;

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia

      IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

 

Cum depun cererea, cum ridic actul de identitate?

 • cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, documentul eliberându-se de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdicţie, a reprezentantului său legal.
 • în situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

 • Acte încheiate în condiţii de validitate (vezi care sunt acestea), prevăzute de legislaţia română în vigoare
 • Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1.

ATENŢIE declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 • Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr. 14), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1. şi  

ATENŢIE: nota de verificare este solicitată de serviciul de evidenţă, nu de persoana fizică.

 • pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali
 • Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

      La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

    DACĂ SOLICITANTUL NU MAI DEŢINE PERMISUL DE ŞEDERE va da o DECLARAŢIE privind condiţiile în care a pierdut ori i s-a furat documentul.

Citește mai mult la: http://www.evp-oradea.ro/evp5/index.php?id_pag=43&li=1&gog=1#

Știri și evenimente

Jumătate din bani, alocați tinerilor din Diaspora care se întorc în România

  INSTALAREA TINERILOR FERMIERI: Jumătate din bani, alocați tinerilor din Diaspora care se întorc în România Bugetul alocat noii...

19-01-2020 Hits:181 Știri și evenimente Super User

Terenuri contra repatrieri: Regulament al Primăriei pentru românii din Diaspora care decid să se stabilească în Oradea

Cartierul Diasporei din Oradea, rezervat românilor care decid să se repatrieze, începe să se concretizeze. Primarul Ilie Bolojan a...

19-09-2019 Hits:773 Știri și evenimente Super User

Municipiul Oradea, la a patra ediție “Ziua Diasporei”

Zilele Diasporei Oradea | 14 august 2019 Municipiul Oradea, la a patra ediție “Ziua Diasporei”   În speranţa de a-i aduce mai...

21-08-2019 Hits:529 Știri și evenimente Super User

Ziua Diasporei - Concert

  Cu ocazia sărbătoririi Zilei Diasporei, sâmbătă 18.08.2018, începând cu ora 20:00, în Cetatea Oradea, va avea loc un concert av...

14-08-2018 Hits:720 Știri și evenimente diaspora

Ziua Diasporei – Oradea te așteaptă

“ZIUA DIASPOREI – ORADEA TE AȘTEAPTĂ” – continuă tradiția și in anul 2018   Municipiul Oradea a îmbrăţişat această iniţiativă în...

13-08-2018 Hits:945 Știri și evenimente diaspora

Lansarea platformei diasporadea.ro

S-a lansat platforma diasporadea.ro Scopul acestui proiect este de a veni in ajutorul romanilor care doresc să se relocheze in Or...

13-08-2018 Hits:781 Știri și evenimente diaspora