Acordarea alocației de stat

ALOCAŢIE DE STAT

          Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

          Dosarul pentru alocaţia de stat se depune la primăria de domiciliu sau de reşedinţă a reprezentantului legal și va cuprinde:

 1. Cerere tip;
 2. Acte de identitate părinţi - fotocopie si original;
 3. Certificat de naştere copil - fotocopie si original;
 4. Certificat de căsătorie - fotocopie şi original;
 5. Livret de familie - fotocopie si original (după caz);
 6. După caz: (fotocopie și original)

-              Hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;

-              Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;

- Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;

- Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;

- Dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;

- Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, emisă până la 31 decembrie 2004;

-              Dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;

- Actul de deces al unuia dintre părinţi;

- Procură.

 1. Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, după caz (copie şi original);
 2. Dovada de la banca privind codul IBAN - pe numele solicitantului;
 3. Adeverinţă de la şcoală(după caz);
 4. Declaraţie pe propria răspundere cu privire la motivul pentru care nu a solicitat alocaţia de stat până în prezent (după împlinirea vârstei de 1 an a copilului);
 5. Declaraţie privind acordul celuilalt părinte în cazul în care nu sunt căsătoriţi (tipizat);
 6. Declaraţie tipizată;
 7. Dosar plic.

ALOCAŢIE DE STAT

          Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii:

-              copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii;

-              copiii cetăţenilor români născuţi în străinătate.

          Dosarul pentru alocaţia de stat se depune la primăria de domiciliu sau de reşedinţă a reprezentantului legal si va cuprinde:

 1. Cerere tip;
 2. Anexa 1 (solicitare suplimentara de informaţii);
 3. Acte de identitate părinţi - fotocopie si original;
 4. Certificat de naştere copil - fotocopie si original;
 5. Certificat de căsătorie - fotocopie şi original;
 6. Livret de familie - fotocopie si original(după caz);
 7. După caz: (fotocopie și original);

-              Hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;

-              Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;

- Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;

- Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;

- Dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;

- Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, emisă până la 31 decembrie 2004;

- Dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;

- Actul de deces al unuia dintre părinţi;

- Procura.

 1. Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, după caz (fotocopie şi original);
 2. Fotocopia actelor de rezidenţă (domiciliul in străinătate)/declaraţie că nu au acte de rezidenţă (tipizat);
 3. Dovada de la banca privind codul IBAN - pe numele solicitantului;
 4. Declaraţie tipizată;
 5. Dovadă eliberată de autorităţile competente din statele UE din care să rezulte că membrii familiei nu beneficiază sau nu au dreptul la prestaţii pentru copii în acel stat UE sau SEE, însoţită de traducerea în limba română de către un traducător autorizat;
 6. Alte acte după caz:

-adeverinţă de la şcoală

-adeverinţă de la locul de muncă

 1. Declaraţie privind acordul celuilalt părinte în cazul în care nu sunt căsătoriţi (tipizat);
 2. Dosar plic.

Cerere alocatie de stat.pdf

declaratie aloc de stat concubin.pdf

declaratie fara rezidenta.doc

Solicitare suplimentara informatii.pdf

DECLARAŢIE PRESTAŢII.pdf

Citește mai mult la: http://www.daso-oradea.ro/protectia-copilului/alocatie-de-stat

Știri și evenimente

Jumătate din bani, alocați tinerilor din Diaspora care se întorc în România

  INSTALAREA TINERILOR FERMIERI: Jumătate din bani, alocați tinerilor din Diaspora care se întorc în România Bugetul alocat noii...

19-01-2020 Hits:181 Știri și evenimente Super User

Terenuri contra repatrieri: Regulament al Primăriei pentru românii din Diaspora care decid să se stabilească în Oradea

Cartierul Diasporei din Oradea, rezervat românilor care decid să se repatrieze, începe să se concretizeze. Primarul Ilie Bolojan a...

19-09-2019 Hits:772 Știri și evenimente Super User

Municipiul Oradea, la a patra ediție “Ziua Diasporei”

Zilele Diasporei Oradea | 14 august 2019 Municipiul Oradea, la a patra ediție “Ziua Diasporei”   În speranţa de a-i aduce mai...

21-08-2019 Hits:528 Știri și evenimente Super User

Ziua Diasporei - Concert

  Cu ocazia sărbătoririi Zilei Diasporei, sâmbătă 18.08.2018, începând cu ora 20:00, în Cetatea Oradea, va avea loc un concert av...

14-08-2018 Hits:720 Știri și evenimente diaspora

Ziua Diasporei – Oradea te așteaptă

“ZIUA DIASPOREI – ORADEA TE AȘTEAPTĂ” – continuă tradiția și in anul 2018   Municipiul Oradea a îmbrăţişat această iniţiativă în...

13-08-2018 Hits:945 Știri și evenimente diaspora

Lansarea platformei diasporadea.ro

S-a lansat platforma diasporadea.ro Scopul acestui proiect este de a veni in ajutorul romanilor care doresc să se relocheze in Or...

13-08-2018 Hits:781 Știri și evenimente diaspora