Finanțări nerambursabile

Start-up Nation România finanțare de 200.000 lei pentru firmele din mediul urban și rural

Propunerea de procedura pentru Strat-up Nation 2018 

 

Prin programul Start-up Nation România statul acordă fonduri nerambursabile de 200.000 lei pentru firmele înființate după 30.01.2017 care realizează o activitate non-agricolă în mediul urban sau rural. Programul de finanțare este administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Valoarea sprijinului nerambursabil

 • 200.000 lei – 100% nerambursabili;
 • Contribuție proprie beneficiar 0%;
 • Investiție în mediul Urban și Rural;
 • Se poate accesa finanțarea cu SRL sau SRL-D;

Condiții pentru a accesa Start-up Nation în 2018:

 • Pot aplica pentru Start-up Nation 2018 toate firmele (SRL, SRL-D) înființate după data de 30.01.2017. Nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, ONG etc;
 • Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să fie eligibil în cadrul programului conform listei de coduri CAEN eligibile pentru Start-up Nation. Se finanțează activități non-agricole ;
 • Capitalul social al firmei care accesează finanțarea trebuie să fie 100% privat, deținut de persoane fizice 100%. Nu pot aplica pentru finanțare firme care au în componența acționariatului alte firme;
 • Firma este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat la ONRC;
 • Nu puteți accesa Sart-up Nation 2018 dacă firma a primit finanțare prin Start-up Nation în 2017 sau dacă sunteți acționar/asociat în altă firmă care a primit finanțare prin programul Strat-up Nation în 2017;
 • Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
 • Firma nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 • Firma nu a depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive. Firma nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;
 • Finanțarea nu se poate obține dacă în 2018 ați mai accesat alte finanțări la oricare din programele derulate de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE;
 • Nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare.